αγια

Η Αγιά βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Δώτιου Πεδίου μια πεδιάδα ανάμεσα στόν Κίσσαβο και το Μαυροβούνι ανατολικά της Λάρισας.Το Δώτιο Πεδίο περιλαμβάνει την πεδιάδα της Αγιάς, την Αμυρική πεδιάδα (ο Άμυρος ποταμός διασχίζει την κεντρική Αγιά) και μέρος της Θεσσαλικής πεδιάδας.Ημιαστική κομώπολη με στρατηγική θέση στην αρχαιότητα γνώρισε μεγάλη οικονομική άνθηση και τα μεταγενέστερα χρόνια .Οι κάτοικοι απασχολούνταν με τη σηροτροφία,το βάψιμο βαμβακερών νημάτων και ήταν σε άμεση σχέση με την ευρώπη λόγω του εμπορίου.Δείγμα της άνθησης της τα νεοκλασικά κτήρια που σώζονται είναι το Αρχοντικό Αλεξούλη κτίσμα του 19ου αιώνα το Αρχοντικό Πετράκη αρχές του 20ου αιώνα και ο πύργος Καραβίδα-Καλόγερου του 1791 δείγμα της παλιάς αρχιτεκτονικής της Αγιάς.

ΑγιάΑγιάΑγιάΑγιάΑγιάΑγιάΑγιάΑγιάΑγιάΑγιάΑγιά
     

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικισμός Μεταξοχώρι, Αγιά Λάρισας ΤΚ 40003

2494022040, 2494022008

6949199657