καστρο βελικασ

Βάση ανασκαφικών ευρημάτων το κάστρο χρονολογείται στην περίοδο του Ιουστινιανού.Η θέση μπορεί να ταυτιστεί με την αρχαία πόλη Μελίβοια στην ακτή του Κισσάβου.Στην πρωτοβυζαντινή περίοδο μόνο η ακρόπολης της Βελίκας ήταν κατοικημένη, αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντοπίσθηκαν στο Καστρί Λουτρό,Κοκκινο Νερό,και τη Σκήτη.Η σειρά των φρουρίων δείχνει την φροντίδα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων για την ασφάλεια της παραλιακής διαδρομής της Θεσσαλίας.

     

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικισμός Μεταξοχώρι, Αγιά Λάρισας ΤΚ 40003

2494022040, 2494022008

6949199657